Bài pháp thoại Sự Bất Hạnh Của Kiếp Người do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh – HCM) ngày 03-03-2019

video