_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại
Tam Độc
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Tịnh Xá Ngọc Liên ( TP.Cần Thơ )
Ngày 05 .06.2014 – nhằm ngày 08 . 05 – Giáp Ngọ
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***

Bài liên quan