Bài pháp thoại Tám Không Của Người Tu Phần 1 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 3.8.2018

Bài liên quan