Pháp thoại “Tâm làm chủ các pháp” do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Chùa Sắc Tứ Kim Cang (Đường Bạch Đằng, Phường 1, Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên)

Bài liên quan