Bài pháp thoại Tâm Người Dễ Bị Tổn Thương do DD Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Hòa Lâm (X. An Hòa – H. Trảng Bàng – T. Tây Ninh), ngày 17-06-2018

video