Pháp thoại Tâm nguyện xóa nạn mù chữ Phật pháp do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-06-2019

video