Pháp thoại Tam vô lậu học do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 31-03-2019

video