Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 31/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5322,Thai-that-va-thai-gia.tsph

Bài liên quan