Pháp thoại Thân Khỏe – Tâm An – Sống Hạnh Phúc do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 50 tại chùa Giác Ngộ, ngày 05-08-2018

video