Pháp thoại Thân tại gia tâm xuất gia do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Bát Nhã California, ngày 23.5.2019

video