Pháp thoại Thế giới này là vô sở hữu do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Quan Âm Tu Viện (Phú Nhuận, Hồ Chí Minh) ngày 02/22/2019

Bài liên quan