Chủ Đề : Thiện Căn Ở Tại Lòng Ta
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Chùa Linh Phong ( H. Vĩnh Tường – T.Vĩnh Phúc)
Ngày 25 Tháng 04 Năm Ất Mùi

Bài liên quan