Pháp thoại Thiền Tịnh Song Tu Qua Tứ Liệu Giản Của Đại Sư Vĩnh Minh do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-12-2018

Bài liên quan