Bài pháp thoại Thờ Thế Nào Mới Thiêng – Kiêng Thế Nào Mới Lành do DD Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh – HCM), ngày 06-05-2018

video