Bài pháp thoại Tinh Tấn Đường Tu do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Phổ Tịnh, Sydney, ngày 11.11.2018

Bài liên quan