Pháp thoại Tình thương dành cho nhau do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại  Âu Cơ Centre (San Francisco, CA) ngày 14-07-2019

Bài liên quan