Bài pháp thoại Tội phước trong công việc do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Pháp Vân (Bình Thạnh – HCM) ngày 21-04-2019

video