_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại
” Tri Ân Và Báo Ân ”
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Chùa Hoa Nghiêm ( Tỉnh Lâm Đồng )
Ngày 09.08.2014 – nhằm ngày 14.07 – Giáp Ngọ
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***

Bài liên quan