Pháp thoại Tự Ái Và Nói Nhẩm Là Cây Gai Của Thiền Định do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-12-2018

video