Pháp thoại Từ búp sen thành hoa sen do Thầy Nhật Từ giảng tại Hội Phật giáo VN ở London Anh quốc, ngày 07-07-2019

video