Chủ Đề : Tu Là Cội Phúc
Thuyết Giảng : ĐĐ Thích Thiện Tuệ
Địa Điểm : Chùa Từ Nguyên ( Quận Tân Phú – TP.HCM )
Ngày 13 Tháng 4 Năm 2014
( Ngày 14 Tháng 3 Năm Giáp Ngọ )

Bài liên quan