Pháp thoại Tu là tập bỏ cái ta do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Tịnh Xá Ngọc Phước (Bang Oregon, Hoa Kỳ) ngày 12/07/2019

Bài liên quan