Bài giảng Tự Ta Làm Khổ Lấy Ta do Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Thiên Quang (TX. Dĩ An – T. Bình Dương) ngày 02/11/2018

Bài liên quan