Bài pháp thoại Tu Trong Chướng Duyên do DD Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Phước Viên (Quận Bình Thạnh – HCM), ngày 13-05-2018

video