Bài pháp thoại Tư Tưởng Kinh A Di Đà do Thượng Tọa Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 15-07-2018

 

Bài liên quan