Bài pháp thoại: Tục Kiêng Cử Ngày Tết & Đầu Năm do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại cơ sở sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, P2, Q. Phú Nhuận), ngày 11/01/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,7045,Tuc-kieng-cu-ngay-Tet-va-dau-nam.tsph

Bài liên quan