video

Chủ Đề : Từng Ngày Con Nhớ Phật
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Chùa Long Khánh( Tỉnh Bình Dương )
Ngày 09 Tháng 06 Năm Ất Mùi