Pháp thoại: Tuổi trẻ và đức hiếu sinh do Ni Sư Hương Nhũ giảng cho bạn trẻ các CLB Thiện Nguyện tỉnh Bình Dương và Đồng Nai về chùa Thiên Quang tu học 1 ngày.

Bài liên quan