Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang nhân ngày hội gia đình tuổi thơ, ngày 03/02/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5324,Tuong-lai-cua-tuoi-tho.tsph

Bài liên quan