Pháp thoại: Tùy sở trụ xứ thường an lạc do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Đạo Tràng Tịnh Xá Ngọc Điển (Gävle – Thụy Điển)

video

Bài liên quan