Pháp thoại: Vẻ đẹp nào còn mãi trên thế gian do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Thiên Hòa Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Bài liên quan