Bài pháp thoại Vì Đời Vô Thường (Vấn Đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Huệ Quang (Hoa Kỳ), ngày 27-11-2010

Bài liên quan