Bài pháp thoại Vì Sao Ta Theo Đạo Phật do DD Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Phước Thọ (H. Bảo Lâm – T. Lâm Đồng), ngày 28-05-2018

video