Pháp thoại “Viên ngộ” do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Viên Ngộ (Cheonan, Hàn Quốc) ngày 19.10.2019

Bài liên quan