Bài pháp thoại Vở Kịch Cuộc Đời do Đại Đức Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Long Thành (Vĩnh Long), ngày 23/08/2017 (02/07/Đinh Dậu)

video