Pháp thoại: Vô Ngại Đại Bi do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Khóa Tu Một Ngày An Lạc Chùa Thiên Quang (TX.Dĩ An – T. Bình Dương) ngày 20/07/2014

Bài liên quan