Pháp thoại Vô Tình Thuyết Pháp do ĐĐ. Thích Trí Minh giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 42 tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-04-2018

Bài liên quan