video

Mỗi Ngày Một Cơ Hội (KT54) – Thầy Thích Trí Minh
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung