Bài pháp thoại Truyền Thuyết Bồ Tát Quán Thế Âm do Đại Đức Thích Trí Minh thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 101 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-03-2019

video