Pháp thoại Vững Bước Tương Lai do Thầy Nhật Từ giảng nhân buổi họp mặt tăng ni sinh cuối khóa khoa triết học Phật giáo khóa XI, tại chùa Giác Ngộ ngày 28-09-2018

Bài liên quan