_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại
Vững Một Niềm Tin
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Nhà Hàng Chay Ấn Tâm ( Q.Tân Phú – TP.HCM )
Ngày 16.08.2014 – nhằm ngày 21.07 – Giáp Ngọ
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***

Bài liên quan