Pháp thoại Vượt qua phiền não sống đời an nhiên do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Lộc Thọ (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 24/02/2019

video

Bài liên quan