Pháp thoại Xã Hội Theo Phật Giáo Nguyên Thủy do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Học Viện Phật Giáo VN TPHCM, ngày 11-07-2018

video