Pháp thoại Xả Niệm Thanh Tịnh Trong Thiền do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền cho người bận rộn tại chùa Giác Ngộ, ngày 13-10-2018

Bài liên quan