Bài pháp thoại Xuôi Theo Dòng Nghiệp Chướng do Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Pháp Bảo (H. Bình Chánh – HCM), ngày 22-07-2018

Bài liên quan