Pháp thoại “Ý nghĩa hình tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn” do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Hòa Khánh (Bình Thạnh, HCM) ngày 29-09-2019

Bài liên quan