Pháp thoại Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận Tập Thể Tại Chùa do Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-11-2018

video

Bài liên quan