Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Thuần Hạnh

Danh mục: Thích Nữ Thuần Hạnh

phap bao 2

Kinh Vô Tự Bảo Khiếp

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh
kinh luat luan 43

Kinh Pháp Thường Trụ

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh
kinh luat luan 30

Kinh Pháp Tối Thượng Vương

Tùy Xà Na Quật Đa dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh
phap bao 5

Kinh Đại Phương Quảng Như Lai Bí Mật Tạng

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh
phap bao 7

Kinh Ðệ Tử Chết Rồi Sống Lại

Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh
kinh luat luan 20

Kinh Diễn Ðạo Tục Nghiệp

Khất Phục Tần Thánh Kiên dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh
kinh luat luan 33

Kinh Nhất Thiết Cao Vương

Nguyên Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh
kinh luat luan 11

Kinh Người Cày Ruộng Làm Biếng

Lưu Tống Huệ Giản dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Thuần Hạnh

Bài mới

Xem nhiều