Trang Chủ Danh mục Thích Thanh Từ

Danh mục: Thích Thanh Từ

kinh luat luan 16

Kinh Lăng Già Tâm Ấn

Thanh Hàm [Nhật /Chánh ]Sớ. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
phap bao 5

Luận Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn

Đường Huệ Hải Soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 25

Uyển Lăng Lục Của Thiền Sư Hoàng Bá Đoạn Tế

Đường Bùi Hưu tập. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 14

Thiền Tông Vĩnh Gia Tập

Đường Huyền Giác soạn. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
phap bao 5

Tín Tâm Minh

Tùy Tăng Xán Tác. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 26

Truyền Tâm Pháp Yếu Của Thiền Sư Hoàng Bá

Đường Bùi Hưu tập. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 23

Luận Tối Thượng Thừa

Đường Hoằng Nhẫn thuật. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 35

Kinh Pháp Bảo Đàn

Nguyên Tông Bảo Biên. Việt dịch 1: Thích Thanh Từ. Việt dịch 2: Thích Duy Lực. Việt dịch 3: Thích Nữ Trí Hải. Việt dịch 4: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
kinh luat luan 20

Bích Nham Lục Của Thiền Sư Phật Quả Viên Ngộ – Thích Thanh Từ dịch

Tống Trọng Hiển tụng cổ, Khắc Cần bình xướng. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
phap bao 16

Thập Nhị Môn Luận – Thích Thanh Từ

Long Thọ Bồ Tát tạo Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
kinh luat luan 11

Luận Đại Thừa Khai Tâm Hiển Tánh Đốn Ngộ Chơn Tông

Đường Huệ Quang Thích. Bản Việt dịch của Thích Thanh Từ
phap bao 3

Sáu Pháp Môn Vi Diệu (Lục Diệu Pháp Môn)

Tùy Trí ỷ Thuyết, Việt dịch: Thích Thanh Từ
kinh luat luan 7

Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán

Tùy Trí ỷ thuật, Việt dịch: Thích Thanh Từ
kinh luat luan 19

Kinh Thắng Man

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch 1: Thích Thanh Từ. Việt dịch 2: Thích Trí Quang
phap bao 8

Kinh Đại Ái Đạo Bát Niết Bàn

Kinh Đại Ái Đạo Bát Niết Bàn Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch Việt dịch: Thích Thanh Từ Nghe như vầy: Một thời Phật trú tại Tỳ-xá-ly, trong giảng đường Phổ Tập, cùng với...
kinh luat luan 43

Kinh Bà La Môn Trốn Tránh Tử Vong

Phật Thuyết Bà La Môn Tị Tử Kinh Hậu Hán An Thế Cao dịch Bản Việt dịch (1) của Thân An - Minh Quý Bản Việt dịch (2) của Thích Thanh Từ *** Kinh...
kinh luat luan 20

Kinh Tăng Nhất A-Hàm – HT Thích Thanh Từ dịch (trọn bộ)

Đại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tăng Nhất A-Hàm Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam PL 2541 -...
kinh luat luan 1

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 – HT Thích Thanh Từ dịch

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 3 Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu MỤC LỤC TỔNG QUÁT 40. Phẩm Thất Nhật 41. Phẩm Mạc Úy 42. Phẩm Bát...
kinh luat luan 40

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 2 – HT Thích Thanh Từ dịch

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 2 Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu MỤC LỤC TỔNG QUÁT 27. Phẩm Đẳng Thú Tứ Đế 28. Phẩm Thanh Văn 29. Phẩm Khổ...
kinh luat luan 36

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 1 – HT Thích Thanh Từ dịch

Kinh Tăng Nhất A-Hàm Tập 1 Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ Hiệu đính: Hòa thượng Thích Thiện Siêu MỤC LỤC 1. Phẩm Tựa 2. Phẩm Thập Niệm 3. Phẩm Quảng Diễn 4. Phẩm Ðệ Tử 5. Phẩm...

Xem Nhiều