Trang Chủ Danh mục Thích Thọ Phước

Danh mục: Thích Thọ Phước

kinh luat luan 30

Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Quỷ Diệm Khẩu

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch (1) của Quảng Minh, Bản Việt dịch (2) của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 1

Kinh Công Đức Nhiễu Quanh Tháp Phật Vòng Theo Bên Phải

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (2) của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 36

Kinh Phật Nói Về Cây Chiên Đàn

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 19

Vật Bất Thiên Chính Lượng Luận Chứng

Minh Đạo Hoành Thuật. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 30

Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên

Cao Lệ Giác Huấn soạn. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Lộc - Thích Thọ Phước
kinh luat luan 3

Tập Vãng Sanh

Minh Châu Hoằng tập. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Lộc - Thích Thọ Phước
kinh luat luan 41

A Di Đà Thông Tán Sớ

Đường Khuy Cơ soạn. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 14

Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn

Đường Đạo Tuyên thuật. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 30

Kinh Thụ Thập Thiện Giới

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 40

Kinh Quan Trung Sáng Lập Giới Đàn Đồ

Đường Đạo Tuyên soạn. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước
kinh luat luan 30

Kinh Bồ Tát Sư Tử Trang Nghiêm Vương Thưa Hỏi

Hán dịch: Đường Na Đề. Việt dịch: Thích Thọ Phước
kinh luat luan 35

Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện

Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch. Việt dịch 1: Thích Thọ Phước. Việt dịch 2: Huyền Thanh
kinh luat luan 41

Kinh Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã

Tống Thiên Tức Tai dịch. Việt dịch 1: Thích Thọ Phước. Việt dịch 2: Thích Nữ Tịnh Nguyên

Xem Nhiều